Algosim documentation: CofactorMatrix

CofactorMatrix

Computes the cofactor matrix of a square matrix.

Syntax

Description

If A is a square matrix, then CofactorMatrix(A) returns the cofactor matrix of A, that is, the matrix of all cofactors of A. In other words,

CofactorMatrix(A) =

 = matrix(compute(cofactor(A, i, j), i, 1, size(A).rows, j, 1, size(A).cols))
 = matrix(compute((−1)^(i + j) ⋅ minor(A, i, j),
  i, 1, size(A).rows, j, 1, size(A).cols))
 = matrix(compute((−1)^(i + j) ⋅ det(SubmatrixByRemoval(A, i, j)),
  i, 1, size(A).rows, j, 1, size(A).cols)).

Examples

A ≔ ❨❨4, 1, 2, 3❩, ❨6, 1, 2, 3❩, ❨7, 6, 5, 0❩, ❨1, 2, 1, 6❩❩
⎛4 1 2 3⎞
⎜6 1 2 3⎟
⎜7 6 5 0⎟
⎝1 2 1 6⎠
CofactorMatrix(A)
⎛ −54 −102  198  10⎞
⎜ 54  42 −126  −2⎟
⎜  0  18   0  −6⎟
⎝  0  30  −36  14⎠

See also